Over Harrie

 

Persoonlijke relaties en mijn intensieve contacten met mensen uit verschillende landen binnen en buiten de EU, hebben de laatste 18 jaar mijn kijk op de wereld drastisch beïnvloed. Ik weet dat de Westerse honger naar grondstoffen plaatselijke economieën om zeep kunnen helpen. De verhalen en mijn ervaringen hebben me gevormd tot wie ik nu ben; een enthousiaste en bewuste voorvechter van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een voorbeeld van wat mij raakt?
Vluchtelingen die op zoek zijn naar een beter leven. Deze stroom lijkt niet te stoppen en maakt onder meer duidelijk dat de Westerse wereld de plicht heeft bewuster te handelen.

Gedreven tot op het bot zie ik het als mijn plicht mensen milieubewuster te maken. Zelfs op feestjes ga ik intensieve discussies niet uit de weg. Voordat ik de negatieve effecten van de Westerse economie in andere landen ervaarde, was ik al een duurzame ondernemer.

Eyeopener
Sinds 2003 woon ik in Duitsland omdat ik daar een huis vond dat niet was overgewaardeerd. Toen ik in 2004 besloot het huis te verbouwen, stuitte ik op het gigantische verschil in opvattingen over bouwkwaliteit met wat in Nederland gangbaar is. Gaandeweg ontdekte ik dat toekomstgericht bouwen de enige manier is om op termijn kosten beheersbaar te houden.

Ik legde de connectie tussen mijn antipathie tegen de Westerse honger naar grondstoffen én bouwkwaliteit. Toen werd mij duidelijk dat ik verder wilde in het vak van milieu- en energieadviseur om zo een bijdrage te leveren aan een betere en eerlijkere wereld.

Voorbeeldland Duitsland
Duitsland was en is zoveel verder met toekomstgericht bouwen dan Nederland. Ze passen het op grote schaal toe, wat leidt tot lagere en stabielere bedrijfs- en huisvestingskosten.

Slimmer bouwen
Ik werd geraakt door de Duitse manier van bouwen! Omdat ik meer wilde weten, sloot ik me aan bij organisaties die zich richten op toekomstgericht bouwen, oftewel groener bouwen. Sinds 2005 heb ik mij naast mijn werk als timmerman (met zeer veel praktijkervaring), mezelf meer en meer gefocust op advieswerk voor duurzaam bouwen. Ik begeleid projecten, stuur ze aan, ontwikkel lesmateriaal voor de bouwsector en voer energie-audits uit.

100% energie- en milieuadviseur
Inmiddels help ik al jaren ondernemers, organisaties en particulieren met verduurzamen. In 2011 ontstonden de eerste contacten met Bouwradius training en advies. Een jaar later pakte ik de rol op van kwartiermaker bij de Stichting ADV (Achterhoek Duurzaam Verbouwen) en ik werk sinds 2017 mee aan EU-projecten.

Opdrachtgevers van Groenerbouwen zijn onder anderen: plaatselijke overheid, onderwijs in de bouw, toeleveringsbedrijven bouwmarkt en bedrijven met eigen duurzame plannen, vastgoedbeheer en af en toe een particulier.

KCG driehoek
Eén van mijn stokpaardjes is de KCG driehoek. De verhouding tussen kosten (nu en in de toekomst), comfort (gebruiksgemak en gebruikskwaliteit) en gezondheid (klimaat en zekerheid) zijn bepalend voor een goed bedrijfsbeleid. Neem van mij aan; niet alle energiebesparingsconcepten zijn goed voor het milieu.

Kan ik u helpen? Neem gerust contact op, dan zijn we er zo achter.