Energie- en milieuplan

 

Wilt u serieuze stappen zetten in verduurzaamheidsprocessen en/of wilt u voornamelijk op fossiele energie besparen? Met mijn bedrijf Groenerbouwen adviseer ik ondernemers of organisaties die aan de slag willen met hun milieubeleid.

Hoe werkt dat bij Groenerbouwen?

Energieverbruik in kaart brengen
Het ligt misschien voor de hand, maar meestal kijk ik eerst nauwkeurig naar uw visie of plan waarin de MVO doelen beschreven staan. Is zo’n plan of visie er nog niet, dan krijgt u van mij op een A-4tje mijn eerste advies hoe deze kan worden opgesteld. Op basis daarvan kan ik een nulmeting maken. Deze meting maakt duidelijk waar de energievreters zitten en de milieubelasting het grootst is. Daarna kan ik een advies opstellen waaruit de stappen blijken die nodig zijn om een visie of plan handen en voeten te geven. Zo’n advies zet het bewustwordingsproces verder in gang.

Energie- en milieuplan
Zodra u weet hóe u doelen kunt bereiken, kijk ik naar de andere aspecten die van invloed kunnen zijn op uw organisatie. Ik schrijf een plan van aanpak dat tegemoetkomt aan uw wensen, doelen en verwachtingen. Ik vertel u exact wat werkt en wat niet en hoe u serieuze stappen zet in het verduurzamen van uw bedrijf, organisatie of particuliere woning.

Waarom duurzaamheid voor bedrijven en organisaties dé trend is? Daar zijn 5 redenen voor.

 1. Kosten besparen
  Energie is een vaste kostenpost en nodig voor het laten draaien van uw bedrijf of organisatie. Door te verduurzamen, kunt u kosten en milieubelasting écht verlagen.
 2. Prettiger werk- en leefomgeving
  Een gebouw dat is verduurzaamd, is een prettiger werk- en leefomgeving. Dat komt omdat er niet alleen is nagedacht over energie maar ook over het comfort (lekker koel in de zomer en behaaglijk warm in de winter) waarbij een gezond binnenklimaat ontstaat.
 3. Groene uitstraling
  De aandacht voor duurzaam neemt toe en dat geldt over de hele linie zoals milieu, dierenwelzijn en fair trade. Omdat de bewustwording groeit, eist dat eigenlijk van bedrijven dat ze zich richten op hun bijdrage aan een schonere wereld. Blijf niet achter bij de concurrentie! Doet u niets met uw groene uitstaling, dan verliest u uiteindelijk marktaandeel.
 4. Voldoen aan regelgeving
  Vanaf 2023 moeten kantoren minimaal een energielabel C bezitten. Bovendien is het verplicht dat bedrijven energiebesparingsmaatregelen treffen die ze binnen 5 jaar kunnen terugverdienen. De regelgeving rondom verduurzaming neemt alleen maar toe. Wees er op tijd bij, dat loont.
 5. Klaar voor de toekomst
  Fossiele brandstoffen worden schaarser en de nadelige effecten van de uitstoot van broeikasgassen (CO2) nemen toe. Als u een stap harder loopt dan anderen leidt dat niet alleen tot milieubehoud en tevreden klanten, het levert uw bedrijf of organisatie voordelen op door bijvoorbeeld een sterkere marktpositie en een stabielere kostenontwikkeling.

Wat gaan we doen?
Gaan we samen in gesprek om te kijken of u serieus aan de slag kunt gaan met verduurzamen?