Wat is primaire energie en waarom moet u dat weten?

Zo’n 9 van de 10 duurzaamheidsadviezen richten zich op het terugdringen van de kosten aan de energieleverancier. Op zich een prima uitgangspunt, maar toch is zo’n duurzaamheidsadvies niet compleet.

Particulieren kunnen nog salderen, wat een voordeel is. Voor bedrijven en organisaties geldt deze mogelijkheid niet. Salderen betekent dat iemand de energie die hij niet nodig heeft, op het netwerk kan laden om die op een later moment te gebruiken.
Hoe krijg je dan wel een compleet duurzaamheidsadvies? Om dat te kunnen begrijpen, moet u eerst meer weten over primaire energie.

Wat is primaire energie?
Primaire energie is de totale energie inclusief de verliezen die gemaakt moeten worden voor het maken van energie, het transporten van energie en het opslaan van energie. Een voorbeeld en een illustratie verduidelijken dit principe.
Bij het verbranden van kolen, waarbij elektrische energie wordt gemaakt, wordt óók veel energie verbruikt. In dit voorbeeld kan wel 65% verloren gaan gedurende het proces. Kortom, er is 65% energie verloren gegaan voordat die bij een gebouw aankomt.

Het komt erop neer dat er voor elke 1 kWh elektrische energie die bij u thuis aankomt, bijna 3 kWh elektrische energie is gemaakt.

In Nederland is het aandeel duurzame energie nog beperkt. Hierdoor is naast primair energie verbruik (fossiele grondstoffen) de Co2 uitstoot groot. Hoe efficiënter productie, transport en opslaan wordt, hoe lager het primaire energie verbruik is.

En nu komen we bij de kern van mijn verhaal.

Waarom is een advies op basis van primaire energie verbruik beter?
De prijsschommelingen van energieprijzen merkt u niet meteen. Dat komt omdat de markt dit fenomeen stabiliseert. Verschillende factoren bepalen het duurder worden van energie waarbij primaire energie bepalend is.

Hoe hoger het verbruik van primaire energie, des te hoger de kosten in de toekomst zijn.

Omdat ik de hoeveelheid primaire energie meeneem in mijn duurzaamheidsadviezen, voorkom ik verrassingen. Voor bedrijven en organisaties is het voordeel van deze aanpak nog groter dan voor particulieren.

Niet achter de muziek aanlopen
Overheden lopen vaak achter op ontwikkelingen. Wetgeving wordt pas gemaakt als het niet anders kan. Zo is het vaak.
In tegenstelling tot de Nederlandse overheid zijn er echter overheden in Europa die wel inzien dat er op dit vlak veel gaat gebeuren. Ik kijk graag naar deze voorlopers, want ik weet zeker dat de wetgeving in Nederland op termijn ook wijzigt.
Mijn klanten adviseer ik daarom uitsluitend op basis van primair verbruik en de daaraan gekoppelde Co2 uitstoot. Daardoor zijn de duurzaamheidsmaatregelen die ik geef niet alleen economisch en ecologisch beter, maar ook toekomstbestendig.
Op mijn manier loopt u voorop en pakt u het slimmer aan dan uw concurrenten.