Waarom u met het materialenpaspoort kosten kunt verlagen

Waarom ondernemers hun energieverbruik willen terugdringen, is helder. Maar dat ook een materialenpaspoort helpt kosten te verlagen, weten veel ondernemers niet.

Wat is een materialenpaspoort?
Om controle te krijgen op de materialen die in gebouwen worden verwerkt is de MPG (Milieuprestatie gebouwen) ingevoerd. Vanaf 1 januari is deze richtlijn voor nieuwbouw verplicht. Wat houdt die in? Om dat uit te kunnen leggen, leg ik eerst uit wat een schaduwprijs is. De schaduwprijs mag maximaal €1,- per m2 BVO (bruto vloeroppervlakte) per jaar bedragen.

Wat is een schaduwprijs?
Voor het overzichtelijk houden van de MPG, worden alle verschillende manieren waarop het milieu wordt belast, samengevoegd in één waarde de zogenoemde schaduwkosten van een materiaal. Dit omvat de kosten die gemaakt worden om de schade aan het milieu, door het materiaalgebruik, inzichtelijk te maken. Voor een gebouw worden al deze kosten over de gehele levensduur opgeteld en gedeeld door de levensduur en de oppervlakte van het gebouw. Er zijn 11 indicatoren die worden samengevoegd om de schaduwkosten per eenheid van het product te bepalen.

Uit de MPG kan een materialenpaspoort worden opgesteld. Bovenop het energielabel maakt het materialenpaspoort inzichtelijk welke materialen in een gebouw zijn verwerkt.
Waarom moet je weten welke materialen in een gebouw zitten?
Gebruikte materialen zijn een indicatie voor onder andere 3 punten:

 1. De gezondheid van het binnenklimaat in een gebouw.
 2. Energieverbruik en Co2 uitstoot bij het bouwen van een gebouw.
 3. Hergebruik of levensduur van bouwmaterialen en wordt de waardeontwikkeling inzichtelijk van een gebouw.

Voor later
Het is een groot voordeel om tijdens de bouwfase alle ingezette materialen nauwkeurig in het materialenpaspoort op te nemen. Later, wanneer het gebouw toe is aan onderhoud, gerenoveerd of gesloopt moet worden, kan de restwaarde simpelweg beter worden vastgesteld.

Bouwmaterialen met weinig onderhoud, een lange levensloop en goede hergebruikkwaliteiten zorgen voor het stabiliseren van de waarde of resulteren zelfs in waardestijging. In tegenstelling tot moeilijk recyclebare materialen en een ongezond binnenklimaat, die doen een gebouw in waarde dalen.

Appeltje voor de dorst
Een slim concept dat direct rekening houdt met MPG levert op den duur dus geld op. En dat is goed nieuws voor ondernemers, want voor veel van hen is een gebouw een deel van hun pensioen.

En dan noem ik ook het concurrentievoordeel door imago en stabiele bedrijfskosten als voordelen. concurrentievoordeel door imago en stabielere bedrijfskosten ook de enigste weg in de toekomst nog te kunnen produceren.

Stilstand is achteruitgang
Voor bestaande bouwen gelden nog geen verplichtingen. Maar wilt u daarop wachten? Het is veel beter nu al in actie te komen. Dat kan bijvoorbeeld met de gratis MPG-tool . Daarmee kunt u een eerste balans opmaken en zo krijgt u informatie hoe uw gebouw er nu aan toe is.

Vindt u het lastig het MPG-tool te gebruiken? Ik help u graag.

Energieneutraal verbouwen, renoveren of groot onderhoud?
Is uw bedrijfspand toe aan renovatie of groot onderhoud? Hieronder 4 tips voor een beter en toekomstbestendig gebouw:

 • Kies natuurlijke bouwmaterialen.
 • Vraag naar milieuprestaties bij de aanschaf van materialen
 • Blijf zover dit kan bij de hetzelfde bouwmateriaal
  Besparen gaat voor opwekken*
  * Let op: de milieuprestatie verbeteren met zonnepanelen is niet altijd de beste oplossing. Dat komt omdat de milieukosten voor het produceren van zonnepanelen hoog is.
  Meer weten over MPG? Bel me gerust.